Вівторок, 20.08.2019, 20:09

Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Методична робота | Реєстрація | Вхід
» Меню сайту

» Наше опитування
Оцініть мій сайт

Всього відповідей: 22

» Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

» Форма входу

Організація методичної роботи

  І. Кредо методичної роботи  школи : «Без творчого вчителя не може бути ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України.    

Свого часу К.Д.Ушинський писав: «… у вихованні – все повинне ґрунтуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі  статути і програми, ніякий штучний організм закладу, як би хитро він не був придуманий, не може замінити особистості в справі виховання».
Ці слова дуже актуальні. Оскільки вихід закладу на рівень нових вимог та задач багато в чому залежить від розвитку творчого потенціалу вчителів і педагогічного колективу .
 Успіх роботи сучасної школи значною мірою визначається рівнем підготовки учителя, його професіоналізмом, глибиною соціальних знань, загальною культурою.
Важлива роль у фаховому зростанні вчителя належить методичній службі, яка покликана, перш за все, надавати допомогу вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності.
 Координувати  зміст, форми і методи самоосвіти вчителів, роботи з підвищення кваліфікації педагогів з тим, щоб спрямовувати їх на вирішення проблем, які стоять перед освітою, пропагувати досягнення педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.
ІІ. ВЗАЄМОДІЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРИНЦИПІВ
рівноправного партнерства;
інформаційної достатності;
узгодження із цілями діяльності закладу ;
тактичного аналізу та проектування;
ефективності;
колегіальності;
делегування повноважень;
демократизації та гуманізації.
Основне завдання методичної роботи з педагогами – підвищення рівня їх професійної компетентності, творчості, ініціативи – все це неможливе без постійного удосконалення її форм.
    Тому організовуючи методичну роботу в школі прагнемо активізувати її, звертаємо увагу на застосування інтерактивних форм роботи.
Роботу нашого педагогічного колективу спрямовуємо   на створення життєздатної системи безперервної освіти, яка відповідає запитам інноваційної особистості, забезпечує її постійне духовне самовдосконалення, формує інтелектуальний та культурний потенціал.
ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ 
Робота над єдиною науково-методичною проблемою«Впровадженнякомпетентісногопідходудоформуваннязмістутаорганізаціїнавчально-виховногопроцесу»забезпечує систему реалізації росту педагогічної майстерності. Скоординована робота над єдиною науково-методичною темою  забезпечує взаємозв’язок усіх напрямів підвищення педагогічної майстерності вчителів. Застосовуємо диференційований підхід до вибору змісту, форм методичної роботи,  враховуємо  індивідуальні  потреби, інтереси, фаховий рівень вчителів.
Індивідуальна роботакожного вчителя над науково-методичною темою дає змогу зосередитись  на конкретній проблемі,  допомагає йому оволодіти методами дослідницької діяльності, усвідомити необхідність удосконалення рівня професійної компетентності, свого професійного росту, постійно аналізувати свої досягнення та невдачі у практичній діяльності, конструювати власний досвід на основі досягнень науки, ППД.

ІV.МЕТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Метою методичної роботи є 
Осмислення всім педагогічним колективом завдань модернізації розвитку системи освіти; 
 Визначення змісту і форм роботи з урахуванням рівня підготовки і компетентності педагогічних кадрів;
 Створення умов для функціонування системи методичної роботи;
 Сприяння розвитку творчого потенціалу вчителя;
 Пропаганда й впровадження надбань науки, передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій.
Цілеспрямованості науково-методичної роботи в нашій школі сприяє організація контрольно-аналітичної діяльності у відповідності з розробленим структурним планом, що дає можливість оперативно корегувати по необхідності окремі напрямки роботи педагогічного колективу.

V. МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
Творчоюлабораторією управління науково-методичною роботою в школі є методичний кабінет.В кабінеті функціонують наступні розділи:
«Портфоліо вчителів школи»;
«Інноваційні технології навчання та виховання»;
«Нормативно-правова база загальної середньої освіти»;
«Самоосвіта  вчителя»;
«Досвід роботи вчителів школи»;
«Сучасний урок»;
«Все для вчителя»;
«На допомогу класному керівнику»;
«Атестація вчителів»

VІ. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ
На основі вивчення рівня професійної компетентності вчителів розроблена структурно-функціональна модель управління науково-методичною роботою педагогічного колективу. Практикуємо і колективні, і групові , і індивідуальні форми роботи.
VІІ. ПЕДАГОГІЧНА РАДА
Педагогічна рада – постійнодіючийколегіальний орган управління школою. Педагогічна рада здійснює свою діяльність на підставі "Положення про загальноосвітнійнавчальний заклад", робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб навчального закладу. Доскладупедагогічної ради входять директор, заступник, учителі, вихователь, педагог-організатор, бібліотекар. Кількістьзасіданьпедагогічної ради визначаєтьсяїхдоцільністю, але зазвичай їх чотири  на рік.
Головою педагогічноїради є директор. Мета педагогічної ради – найбільш раціонально й ефективно вирішувати актуальні питання навчально-виховного характеру, сприяти розвитку творчої думки педагогічного колективу. Педагогічна рада спрямована на підвищення  науково-теоретичного рівня знань учителів і вдосконалення їх педагогічної майстерності. 
VІІІ. ТВОРЧА ГРУПА
Слайд 9. Одним із чинників, який прискорює формування передового педагогічного досвіду в необхідному для школи напрямі, сприяє розвитку творчості в педагогічному колективі, є робота творчо працюючих вчителів. Група творчо працюючих вчителів нараховує в своєму складі 4 вчителів вищої категорії та 1 вчитель 1 категорії. Керівник творчої групи – Куровська О.М.. На засіданнях творчої групи розглядаються різноманітні питання як теоретичного характеру так і практичного.
ІХ. МЕТОДИЧНІ ОБЄДНАННЯ
У школі працюють методичні об’єднання суспільно-гуманітарного циклу, вчителів початкових класів, природничо-математичного циклу, класних керівників.
Робота методичних об’єднань спрямована на реалізацію системного підходу до якості викладання навчальних предметів у відповідності з Державними стандартами, практичних новаторських підходів до організації роботи.
Засідання проводяться  у відповідності з планом, практикуємо нестандартні форми засідань:    
моніторинг навчальних досягнень учнів;
моделювання уроків з використанням інноваційних педагогічних технологій;
презентація уроків та позакласних заходів;
аукціони науково-методичних ідей, знахідок;
презентація досвіду;
консультації вчителів;
засідання круглого  столу та інші.

Практично всі форми роботи методичних об’єднань школи пов’язані з практичним показом професійних умінь вчителя. Тому значення відкритих уроків, позакласних заходів у системі методичної роботи в школі надзвичайно велике. 
Х. ВІДКРИТІ УРОКИ
Відкритий урок чи позакласний захід означає не лише відкриті для всіх двері класу, а й показ нового, хоч маленького педагогічного, але власного відкриття.

ХІ. ПРЕДМЕТНІ ТИЖНІ
Предметні тижні є традиційними методичними заходами в нашій школі. Вони дають можливість  педагогам, підвищувати рівень кваліфікації, професійної компетентності, а учням – показати своїзнання, вміння, навички, розвивати організаційніздібностіпоглибити та розширити знання з предметів. Тиждень стає своєрідним творчим звітом.
Проведення предметних тижнів дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчального процесу, вдосконалити організаційні якості вчителів, розширити світогляд учнів, розвинути їхні творчі здібності, самостійність, естетичний смак. Післяпроведення предметних тижнів вшколярівактивізуєтьсяпізнавальнадіяльність, зростаєінтерес до вивченняпредметів.

ХІІ. МАЙСТЕР-КЛАСИ
Відомо всім, що учителю необхідно постійно вчитися, учитись один в одного. І кращим збудником для цього є взаємообмін професійним досвідом.
Велику увагу приділяємо діяльності майстер – класам, педагогічним семінарам як яскраво вираженим формам учнівства у майстра,який передає свій досвід,майстерність шляхом прямого і коментованого показу методів і прийомів роботи.
Вчителі нашої школи беруть активну участь у районних формах методичної роботи. На базі нашої школи щороку проводяться семінари-практикуми. Вчителі проводили майстер-класи для вчителів району.

ХІІІ. ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА
Для підвищення фахового рівня молодих педагогів  у нас діє Школа молодого педагога. Відповідно до наказу по школі за ними закріплені наставники. Організовано взаємовідвідування уроків та позакласних заходів. 
У відповідності з планом роботи засідання даної школи проводяться у формі ділових та рольових ігор, засідань проблемного столу, розв’язання різноманітних педагогічних ситуацій; використовуються інтерактивні вправи, моделювання уроків та окремих етапів різних типів уроків. 
ХVІ. ТВОРЧИЙ ЗВІТ
Творчий звіт – форма методичної роботи, спрямована на пошук, підтримку, пропаганду ППД вчителя, а також діяльності всього педагогічного колективу з питань інноваційних технологій, організації навчально-виховної та методичної роботи в закладі. Творчі звіти проводять всі вчителі школи, які атестуються.  Як підтвердження роботи вчителя над методичною проблемою є проведення майстер-класу «Я роблю це так…». 

ХVІІ. САМООСВІТА

Однією з індивідуальних форм  науково-методичної роботи ми відносимо самоосвіту. 
Педагогічна самоосвіта – це цілеспрямована і планомірна, безперервна і усвідомлена самостійна робота вчителя, спрямована на підвищення своєї професійної кваліфікації на протязі всієї його практичної педагогічної діяльності.Самоосвіта включає удосконалення як теоретичної так і практичної підготовки.
Вчителі школи здійснюють індивідуальну самоосвітню діяльність за таким орієнтовним планом:
Робота над науково – методичною проблемою ;
Опрацювання нормативно – правової бази з предмету;
Ознайомлення з новими методичними технологіями;
Робота з фаховою літературою;
Участь в роботі методичних об’єднань ;
Відкриті уроки;
Оформлення портфоліо;
Робота з обдарованими учнями;
Участь в педагогічних виставках;
Підготовка матеріалів до друку;
Оформлення блогів.
ХVІІІ. ТВОРЧИЙ ЗВІТ
Педагоги нашої школи щорічно беруть участь у  фахових конкурсах.  Подають свої матеріали на Обласнувиставкупедагогічнихінноваційтапередовогопедагогічногодосвіду«ОсвітаХмельниччининашляхахреформування».
ХVІІІ. ВЧИТЕЛЬ РОКУ
Участь у Конкурсі «Вчитель року» є не такою масовою у зв’язку з тим, що колектив школи молодий. Але вже Цього року вже зареєстрували ся на конкурс три педагоги у номінації «Німецька мова» - Охновська Т.В. (вчитель вищої категорії), у номінації «Фізика» - Годлевська І.М. (вчитель вищої категорії), у номінації «Вчитель української мови та літератури» - Круковська Н.В. (вчитель першої категорії).
ХІХ. УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ
Показниками професійного зростання вчителів є участь у конференціях, проектах.
Участь ушведсько-українському проекті " Деспро Підтримка децентралізації".
Участьуконкурсінакращумодельсільськоїшколи–ІІмісце
Участьуобласнійнауково-практичнійконференції“ШкільнаосвітаХмельниччини: психолого-педагогічнийсупровідмодернізаційнихпроцесів” (соціальнийпедагогтапрактичнийпсихологМаринінО.Д.)
УчастьуV обласній учнівській науково-практичній конференції«Перспективирозвиткусучасноїнауки: поглядюнихнауковцівХмельниччини. (керівникиЦапарЮ.А. –вчительбіології, НетребськаЛ.М. –вчительукраїнськоїмови)
УчастьуТретьомуМіжнародномуконгресіУкраїнськаосвітаусвітовомучасопросторі” (ПавловаО.В.)
Участьупроекті“Науково-літературнастудіяякформамодернізаціїпроцесувивченнялітературившколі” (ПавловаО.В.) 

ХХ. ТВОРЧИЙ ВЧИТЕЛЬ - УСПІШНИЙ УЧЕНЬ
     Конкурспатріотичноїпісні«Україно, любийкрай!» - 3 місце
ФестивальдоДняукраїнськогокозацтва«Козацькомуродунемапереводу»–грамота.
5 місцезфутболу.
Баскетбол– 3 місце.
Колосок- 10 учасників
Теніс– 4 місце
Соняшник– 5 учасників.
Грінвіч– 10 учасників.
Геліантус- 6 учасників
Кенгуру- 12 учасників.
Бобер- 7 учасників.
Міжнародниймовно-літературнийконкурсучнівськоїтастудентськоїмолодііменіТарасаШевченка– 1 учасник.
Міжнароднагразісвітовоїлітератури«Sunflower» - 13 учасників.
Міжнароднийконкурсзнавціврідноїмовиім..П.Яцика– 1 місце, 5 місце.
Змаганнязтехнікипішохідноготуризму– 1 місце.
Змаганняугрі«Джура» - 10 місце.
Участьувідкритомуфестивалі-конкурсі«ВгостяхуПисанки»
 
з інформатики - учень 9 класу Разовий О., ІІ місце;
у І (районному) етапі  Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України - учениця 10 класу Лукашина Д., ІІІ місце;
з української мови та літератури – учениця 9 класу Кобилянська О., ІІ місце;
з історії – учениця 11 класу Андреєва Ю., ІІІ місце;
з математики – учениця 7 класу Притуляк А., ІІ місце;
з біології – учениця 9 класу Макух Г., ІІ місце;
з біології – учениця 8 класу Сисак К.. ІІІ місце.

Давніістини "Вчитисьможна все життя", або "Учитель живе, покивчиться", "Вік живи, вік учись" відносяться до всіх людей, але найбільше до тих, хтовчитьінших. Тому в нашій школі існує система неперервногонавчання й освітисучасногопедагога-спеціаліста, яка органічнопоєднує в собінавчання та самоосвіту.
Нині суспільству потрібен не сліпий виконавець адміністративних вказівок, а висококомпетентний професіонал-педагог, який володіє глибокими педагогічними знаннями, надбанням національної та світової культури, здатний до творчих нестандартних рішень, готовий до роботи в умовах ринкових відносин.

 

» Пошук

» Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

» Архів записів

» Друзі сайту

  
Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів; 2019
Конструктор сайтів - uCoz